Sokrates ve Yusuf Has Hâcip’in Ortak Düşünceleri – Ömer EÇİOĞLU ve Hilmi ÖZDEM

Özet

Sokrates ve Yusuf Has Hâcip’in Ortak Düşünceleri

Ömer EÇİOĞLU ve Hilmi ÖZDEM

Devlet, bilim ve siyaseti qoruma qayğısı ve her birinin temel özellikleri hem Soqrat hem de Yusuf Xas Hacib’in diqqetini çekmiş ve onun gerçekleşmesi yolları, evrensel deyerler ve exlaqda bulunmuşdur.
Bu çalışmada, Soqrat ve Yusuf Xas Hacib’in hikmet ve teqva qonusundakı ortaq düşüncelerini beyan etmeye çalışılmışdır.

Anahtar sözcükler: Soqrat, Yusuf Xas Hacib, Teqva, Hikmet. 

چکیده

تفکرات مشترک سقراط و یوسف خاص حاجب در باب حکمت و تقوی

عمر ائلچی‌اوغلو و حلمی اؤزدم، ترجمه: محمدرضا محمدزاده

دغدغه حفظ دولت، دانش و سیاست و طرح کردن بنیان‌های هر کدام از آن‌ها هم توسط سقراط و هم یوسف خاص حاجب مورد توجه قرار گرفته است و راه‌کارهای مورد نظر برای آن‌ها در ارزش‌ها و اخلاق جهان‌شمول یافت شده بود.
این پژوهش درصدد است تا اندیشه‌های مشترک سقراط و یوسف خاص حاجب در خصوص حکمت و تقوی را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها: سقراط، یوسف خاص حاجب، تقوی، حکمت

قایناقلار:

AKARSU, B. (1982). Ahlak Öğretileri (Principles of Ethics), Remzi Kitabevi, stanbul.
ARAT, R.R. (1970). “Kutadgu Bilig ve Türklük Bilgisi“ (Kutadgu Bilig and Information About Turkish Nation), Türk Kültürü 1970; 98: 2-22.
ARISTOTELES (1988). Nilamakos’a Etik (Ethics for Nikamakos), Yayına Haz. I. Kucuradı, Hacettepe Üni. Yay., Ankara.
AYDIN, A. (2008). Düşünce Tarihi ve İnsan Doğası (History of Opinion and Habits of Human), Alfa Yay., İstanbul.
AYDIN, M. (1994). Din Felsefesi (Philosophy of Religion), Selçuk Yay., İstanbul.
ÇAĞIRCI, M. (1989). İslam Düşüncesinde Ahlak (Ethics in Islamic Opinion), İlahiyat Fak. Yay., İstanbul.
CEVİZCİ, A (2002). Felsefe Tarihine Giriş (Introduction to History of Philosophy), Derleme ve Tercüme, Paradigma Yay., İstanbul.
DANKFF, Robert (1983). Yusuf khass Hajib; Wisdom of Royal Glory (Kutadgu Bilig) A Turco Islamic Mirror For Princes, Translated with and Introdution and Notes. Chicago and london: The University of chicago press.
HANCERLİOĞLU, O. (1982). Felsefe Sözlüğü (Dictionary of Philosophy), Remzi Kitabevi, İstanbul.
KUTKAN, A. (1984). Türk Milletinin Manevî Değerleri (Turkish Nation’s Moral Values), rkun Yay., İstanbul.
MAGE, B. (2000). Felsefenin Öyküsü (Story of Philosophy), çev. B.S. Şener, Dost Yay., İstanbul.
NUTTALL, J. (1997). Ahlak Üzerine Tartışmalar (Moral Questions and Introduction to Ethics), çev. Ayılmaz, Ayrıntı Yay., İstanbul.
ÖGEL, B. (1989). Türk Mitolojisi (Turkish Mitology), Türk Tarih Kurumu Yay., Ankara.
PELLEGRIO, E, (1981). Thomasma DA. Philosophical Basis of Medical Practice. Oxford University Press, New York.
PIEPER, A. (1999). Etiğe Giriş (Einfuhrung in Ethik), çev. V. Atayman, Ayrıntı Yay., İstanbul.
RUSSELL, B. (1972). Batı Felsefesi Tarihi (History of West Philosophy), Antik Çağ, Bilgi Yay., İstanbul.
WARREN, A.A. (1997). Comprehensive History of Western Ethics, New York.
YAMAN, A. (1976). Türk Kültürünün Ahlakî Değerleri, (Ethics of Turkish Culture), Gercek Yay.
YILMAZ, G. (2001). Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig Hakkında Ön Bilgi (Introdaction About Yusuf Has Hacip and Kutadgu Bilig), Kutadgu Bilig.

About varliq varliq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir