İkinci Dönem, Sayı: 2022: 27(1)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

VARLIQ İkinci Dönem, Sayı : 2022: 27(1)
Secound Period, Issue: 2022: 27(1)

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2022, 27(1): 7-8
Makale (PDF 908 KB)

Azәrbaycan Demokratik Cümhuriyyәti Parlamentinin Tarixi, Misyonu vә Çöküşü

Dilgam AHMED

Varlıq 2022, 27(1) 9-25

Özet       Makale (4 MB)

Sosyal Medyanın Türkçe Üzerine Etkisi

Merve ERŞAHİN

Varlıq 2022, 27(1) 27-37
Özet       Makale (PDF  3.5 MB)

Etno-milliyetçi Hareketler Açısından İran’ın Etnik Politikaları

Ali ŞAHİN

Varlıq 2022, 27(1) 39-65
Özet       Makale (PDF  4 MB)

Azәrbaycan Cümhuriyyәtinin İran Sәfiri

İbrahim SAVALAN

Varlıq 2022, 27(1) 67-74
Özet       Makale (PDF 4 MB)

İranda Şiә Türklәrin Yas Mәrasimlәrindә İslamiyyәt vә Türklük

Şәbnәm CABBARİ

Varlıq 2022, 27(1) 89-101

Özet       Makale (PDF 3.54 MB)

“Apardı Sellәr Sara’nı” Hekayәsinin Çeşidli Varyantları

Dilek MÜLAZİM

Varlıq 2022, 27(1) 103-115

Özet       Makale (PDF 585 KB)

 

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About varliq varliq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir