İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)
Secound Period, Issue: 2021: 23(1)

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2021, 23(1): 7-8
Makale (PDF 422 KB)

İran’da Etnik Protestoların Dinamikleri: 2006’dan 2018’e Kadar Azerbaycanlılar Tarafından Düzenlenen Protestolar

Ramin CABBARLI

Varlıq 2021, 23(3) 9-30
Özet    Makale (PDF 1.25 MB)

Türklerin Kutsal Ölü Gömme Geleneklerinden Kurganlar

Alirıza GOÇİ

Varlıq 2021, 23(3) 31-45
Özet    Makale (PDF 1.21 MB)

Şehname ve Dede Korkut Kitabında Ağaç ve Onların Mitolojik Kökleri

Hasan NURİ

Varlıq 2021, 23(1) 47-67
Özet    Makale (PDF 1.21 MB)

Kaşkayların Türk Külltürü İçerisindeki Yeri

Muhittin ÇELİK

Varlıq 2021, 23(1) 69-84
Özet    Makale (PDF 1.17 MB)

Savuçbulak Şehbenderi Ragıb Bey’in 1912 Yılında Rusya’nin İran Politikası Hakkındaki Raporunun Çevirisi

Dr. Zülfiye VELİYEVA ÖNLEN

Varlıq 2021, 23(1) 85-103
Özet    Makale (PDF 1.24 MB)

Logo

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About admin

2 comments

  1. Muhittin ÇELİK

    Ben Makaleme (2. Dönem, say 2021:23 s.69-84) ulaşamıyorum. Başka bir makale çıkıyor, ilgilenebilir misiniz. İyi çalışmalar. Selamlar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir