İkinci Dönem, Sayı: 2016: 5-6

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

VARLIQ İkinci Dönem, Sayı : 2016: 5-6
Secound Period, Issue: 206: 5-6

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2016, 5-6: 5-6
Makale (PDF 314 KB)

Tebriz Örneğinde Türkçenin Korunmasında Ailelerin Rolü

S. Hadi MİR VAHEDİ

Varlıq 2016, 5-6: 7-20
Özet       Makale (970 KB)

Azerbaycan Yazma Nüshalar Enstitüsü’nde “Dürre-yi Nâdire” Nüshaları

Rana MEMMEDVA

Varlıq 2016, 5-6: 21-26
Özet       Makale (PDF 694 KB)

Fuzulî’nin Türkçe Divânı’nın Eleştirel Yayınlarının Araştırılması Târihi

Hatire YUSUFVA

Varlıq 2016, 5-6: 27-35
Özet       Makale (PDF 557 KB)

Bir Bilim Olarak Edebiyat Teorisi

Dr. Muhammed Alim LEBİB 

Varlıq 2016, 5-6: 37-48
Özet       Makale (PDF 665 KB)

Dr. Cevat Heyet’in Toplumsal Konular Hakkındaki Görüşleri

M. Rıza HEYET

Varlıq 2016, 5-6: 49-64

Özet       Makale (PDF 912 KB)

Üstât K. Meşruteçi Sönmez’den Yeni Armağanlar

M. Rıza HEYET

Varlıq 2016, 5-6: 65-71

Özet       Makale (PDF1.8 MB)

Prof. Dr. Nejat Diyarbekirli’nin Heyatı ve Faaliyetleri

Dr. Eralp ALIŞIK

Varlıq 2016, 5-6: 73-81

Özet       Makale (PDF 831 KB)

İran’da Pehlevî Döneminde Türklere Karşı Hakaretler Üzerine

Hasan RAŞİDİ

Varlıq 2016, 5-6: 83-88

Özet       Makale (PDF 589 KB)

Tuva’da Bir Dönemin Kapanışı, Yeni Bir Dönemin Açılışı

Dr. M. Can TEZİÇ  

Varlıq 2016, 5-6: 89-99

Özet       Makale (PDF 826 KB)

Üstât Şehriyar’ın Şiirinde “Vatansızlık” Kavramı

Muhammed REHMANİFER

Varlıq 2016, 5-6: 101-109

Özet       Makale (PDF 780 KB)

Büyük Çanakkale Zaferi

Dr. Yakup ÖMEROĞLU

Varlıq 2016, 5-6: 111-115

Özet       Makale (PDF 495 KB)

Nadir Şah Döneminde Türk Dili ve Kültürüne Bir Bakış

Dr. Tohid MELİKZADE

Varlıq 2016, 5-6: 117-123

Özet       Makale (PDF 565 KB)

Tahriflerin Çözümü Tekniğine Bir Deneme Olarak Frey’ın Kâpusnâme’si

Muctaba MİNEVİ

Varlıq 2016, 5-6: 125-149

Özet       Makale (PDF 2.05 MB)

Geçmişten Günümüze “Türkologiya” Dergisi

Dr. Elçin İBRAHİMOV

Varlıq 2016, 5-6: 151-156

Özet       Makale (PDF 474 KB)

Türklerin Eski İnançları Hakkında Birkaç Söz

M. HEŞTERİLİ

Varlıq 2016, 5-6: 157-158

Özet       Makale (PDF 247 KB)

Kırmızım (Hikâye)

Gafuz İMAMİZADE

 İndir (PDF 540 KB)

Belki de Gölgeler Bile Konuşur (Hikâye)

Mecid RASTİ

 İndir (PDF 481 KB)

Beni Agora’da Yakın (Hikâye)

Rukiye KEBİRİ

 İndir (PDF 506 KB)

Ömer Hayyam’dan Çeviriler- Kerim Meşruteçi SÖNMEZ              

Anlat- Ali AKBAŞ

Kelebek Ömrü- Mehmet Nuri PARMAKSIZ

Rengâreng- Arzu Subukan KABUKÇU

 İndir (PDF 1.56 MB)

Kitap: Dilimiz ve Varlığımız (Hasan Raşidi’nin Makaleler Toplusu)             

Dergi: Ferheng-i Câmia (Türkçe-Farsça Kültür ve Toplum Dergisi)

Dergi: Edebice

 İndir (PDF 2.22 MB)

Benim ve Babamın Anıları (Dr. Cevat Heyet)   

Horasan Türkleri Metinleri: Yüreğimin Sözleri (Dr. Talip Doğan)

Horasan Türkleri Üzerine Bir İnceleme: Geşeng Ginle (Dr. Talip Doğan)

Dede Korkut’un İzinde 30 Yıl (Prod. Dr. Üçler Bulduk armağanı) 

İstanbul’da Bir Kadın (Ali Asgar Hakdar)

 İndir (PDF 2.11 MB)

Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Hikaye Yarışmasının Birincisi: Kırmızım

Türk Yurdu Dergisinde “İran Türklüğü” Dosyası

 İndir (PDF 1.96 MB)

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About varliq varliq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir