İkinci Dönem, Sayı: 2016 (4)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

VARLIQ İkinci Dönem, Sayı : 2016 (4)
Secound Period, Issue: 2016 (4)

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2016 (4): 3-4
Makale (PDF 140 KB)

Dr. Cevat Heyet’in I. Ölüm Yıldönümü Töreninde Üstat Meşruteci’nin Konuşması

Varlıq 2016 (4) : 5-8
Özet       Makale (197 KB)

Güney Azerbaycan ve İran’da Yaşayan Türklerin Kültürel Durumu

Hasan RAŞİDİ

Varlıq 2016 (4): 9-14
Özet       Makale (PDF 297 KB)

Edebî Eleştiri ve Şiirde Yenilikçilik Konusunda T. Rafat’ın Görüşleri

Şehram PENAHİ

Varlıq 2016 (4): 15-38
Özet       Makale (PDF 627 KB)

Âlem-i İslâm: İran’ın Mâzi Hâline Bir Nazar

Ahmet AĞAOĞLU

Varlıq 2016 (4): 37-48
Özet       Makale (PDF 336 KB)

Rus İmparatorluğundaki İlk Müslüman Ruhanî İdaresi

Sevinç REHNULLAH

Varlıq 2016 (4): 53-63

Özet       Makale (PDF 299 KB)

Sokrates ve Yusuf Has Hâcip’in Ortak Düşünceleri

Ömer EÇİOĞLU ve Hilmi ÖZDEM

Varlıq 2016 (4): 65-71

Özet       Makale (PDF 397 KB)

Şamanizm ve Türklerin Eski Dini

Prof. Dr. Sadettin GÖMEÇ

Varlıq 2016 (4): 75-80

Özet       Makale (PDF 256 KB)

Maneviyat Köprüsü “Varlıq” Dergisi Hakkında Düşüncelerim

Dr. Nezaket İSMAYILOVA

Varlıq 2016 (4): 81-86

Özet       Makale (PDF 260 KB)

“Varlıq” Dergisinin İkinci Dönemine Bir Bakış

Hadi GARAÇAY

Varlıq 2016 (4) : 87-89

Özet       Makale (PDF 232 KB)

Duygu Yüklü Mısralarla Tablo Yaratan Şair: Habip Sahir

Dr. Pervane MEMMEDLİ

Varlıq 2016 (4): 101-109

Özet       Makale (PDF 780 KB)

Bilgeliğin Çağdaş Örneği Dr. Hamit Nutki

M. Rıza HEYET

Varlıq 2016 (4): 105-115

Özet       Makale (PDF 476 KB)

Zencan’ın Değerli Sanatçılarından İbi Tarçı

Muhammed Rezzaki

Varlıq 2016 (4): 117-120

Özet       Makale (PDF 279 KB)

Aşık Edebiyatı ve İran Aşıklar Birliği’nin Kuruluşu

Aşık Selçuk ŞEHBAZİ

Varlıq 2016 (4): 121-126

Özet       Makale (PDF 367 KB)

Türkçe Taş Basma Kitaplarda Folklorun İzi

Ali BERAZENDE

Varlıq 2016 (6): 127-133

Özet       Makale (PDF 510 KB)

Vatikan’daki Yazmanın Hikâyesi: Marino Sanudu ve Eseri

Mehmet TUTUNCU

Varlıq 2016 (4): 135-138

Özet       Makale (PDF 409 KB)

 

Haberler: Ankara Üniversitesi’nde VI. Türkoloji Günü Toplantısı

Urmiye Teknik Üniversitesinde “Varlıq Kitap Sergisi”

 İndir (PDF 247 KB)

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About varliq varliq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir