İkinci Dönem, Sayı: 2015 (3)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

VARLIQ İkinci Dönem, Sayı : 2015 (3)
Secound Period, Issue: 2015 (3)

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2015 (3): 3-4
Makale (PDF 192 KB)

Kodlaştırma ve Standartlaştırma: İran Azerbaycan Türkçesi Örneğinde Varlıq Dergisi ve Cevad Heyet

Sonel BOSNALI

Varlıq 2015 (3) : 5-20
Özet       Makale (521 KB)

Sarı Uygur- Şıra Yogur Dil İlişkisi (2)

Musa RAHİMİ

Varlıq 2015 (3): 21-32
Özet       Makale (PDF 758 KB)

C.M. Kulizade’nin “Anamın Kitabı” Piyesinde Dil ve Kimlik Şüuru

Erdoğan UYGUR

Varlıq 2015 (3): 33-43
Özet       Makale (PDF 749 KB)

Meşrutiyet Dönemi Türkçe Basın-Yayına Bir Bakış (1)

M. Rıza HEYET

Varlıq 2015 (3): 45-59
Özet       Makale (PDF 661 KB)

Şebname: Mollanasrettin’den Önce Çıkan Mizah Gazetesi

Pervane MEMMEDLİ

Varlıq 2015 (3): 61-67

Özet       Makale (PDF 666 KB)

İ.G. Safyanov Oryanhay-Tuva’nın Kaderinde Sıra dışı Bir Şahsiyet

M. Can TEZİÇ

Varlıq 2015 (3): 69-77

Özet       Makale (PDF 585 KB)

Eserlerinden Hareketle Saveli Tilimhan

Esedullah EMİRİ

Varlıq 2015 (3): 79-89

Özet       Makale (PDF 752 KB)

Mankurtizm Türünden Irkçılık

Hasan RAŞİDİ

Varlıq 2015 (3): 91-100

Özet       Makale (PDF 329 KB)

Yüreklerde Ebedî Yaşacak Dr. Cevat Heyet

Ekber AZAD

Varlıq 2015 (3) : 101-105

Özet       Makale (PDF 473 KB)

Hazar Türkleri ve Müslümanlarla Savaşları

Murtaza HÜSEYNİ

Varlıq 2015 (3): 107-121

Özet       Makale (PDF 591 KB)

İttihad ve Terakki Cemiyeti’yle Meşrutiyet Liderleri Arasındaki İlişkiler

Tohid MELİKZADE

Varlıq 2015 (3): 123-130

Özet       Makale (PDF 660 KB)

Melik Mansur Han Kaşkayî’nin Hatıratı

Veli YAKUBİ

Könül Yolun Sal Tebriz’e

İsmail HADİ

 İndir (PDF 611 KB)

Rahman CAFERİ “Araz”, Manas ÇAMLI, Ahmed Kudsi TECER

 İndir (PDF 394 KB)

 

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About varliq varliq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir