Hazar Türkleri ve Müslümanlarla Savaşları- Murtaza HÜSEYNİ

Özet

Hazar Türkleri ve Müslümanlarla Savaşları

Murtaza HÜSEYNİ

Hazarlar, Kafkasya ve bugünkü Rusya’nın güneybatı bölgelerinde, özellikle de Müslümanların fetihleri döneminde İdil nehri yakınlarında yaşayan halkların en önemli ve en güçlülerinden biri idi. Hazarlar Kafkasya ve kuzeybatı İran’ın bazı bölgelerinde, özellikle de Azerbaycan’da Hilafet hakimiyetine karşı birçok küçük ve büyük savaşlara girmiş ve sonunda bir yandan İslam ordusunun darbeleri, öte yandan ise Bizans ordularının saldırıları sonucunda devlet ve siyasî güçlerini kaybetmişler. Hazarların siyasî hayatındaki en önemli husus, İslam ve Hıristiyanlık propagandalarının baskısından kurtulmak için üçüncü yol olarak Museviliği kabul etmeleri olmuştur. Hazar devleti yıkıldıktan sonra, Hazarlar diğer halklar arasında ve çeşitli bölgelere dağılarak, başka milletler arasında asimile oldular. Nitekim bugün “Hazar” adıyla bağımsız bir kimlik ve kültür bulunmamaktadır.

Anahtar sözcükler: Hazar Türkleri, Müslümanlar, İslam, Araplar, Savaş. 

چکیده

تورکان خزر و نبردهای آنان با مسلمین

سید مرتضی حسینی

خزران از جمله مهمترین و قدرتمندترین اقوام ساکن قفقاز و جلگه‌های جنوب غرب روسیه امروزی به خصوص حوضه رود ولگا در دوره فتوحات مسلمین بودند. خزران در قسمت‌هایی از قفقاز و شمال غرب ایران به ویژه آذربایجان چندین نبرد بزرگ و کوچک با سپاهیان دستگاه خلافت انجام داده و سرانجام هم از سویی بر اثر ضربات سپاه اسلام و از سوی دیگر بر اثر حملات لشکریان رم شرقی، شیرازه دولت و حیات سیاسی آنان از هم پاشید. مهمترین مسئله در حیات سیاسی آنان گروش به آئین یهودیت به عنوان راه سومی جهت رهایی از فشار تبلیغی اسلام و مسیحیت بود. بقایای خزران پس از فروپاشی دولت خزر، در میان اقوام و سرزمین‌های دیگر پراکنده شده و اکثرشان دچار استحاله فرهنگی در میان اقوام و ملل دیگر شدند چنانکه امروزه هویت و فرهنگی مستقل با عنوان «خزر» وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها: ترکان خزر، مسلمین، اسلام، اعراب، نبرده

قایناقلار:

آزاد، ابولکلام (1375). کوروش (ذوالقرنین)، ترجمه محمدابراهیم باستانی پاریزی، کوروش، تهران..
ابن اثیر، عزالدین (1374). الکامل فی‌التاریخ، ترجمه سیدحسن روحانی، ج7، نشر اساطیر، تهران..
اصطخری، ابواسحق ابراهیم (1372). ممالک و مسالک، ترجمه محمد بن اسعد بن عبدالله تستری، به کوشش ایرج افشار، بی جا.
ابن فضلان، احمد (1345). سفرنامه، ترجمه سیدابوالفضل طباطبایی، شرق، تهران.
بارتولد، و. و (1358). گزیده مقالات تحقیقی، ترجمه کریم کشاورز، بی نا، تهران..
بلاذری، احمد بن یحیی (1346). فتوح‌البلدان، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
بلعمی (1366). تاریخ بلعمی (گزیده ترجمه تاریخ طبری)، به کوشش رضا انزابی نژاد، چ2، دانشگاه تبریز، تبریز.
ـــــ (1373). تاریخنامه طبری؛ گردانیده منسوب به بلعمی، به تصحیح و تحشیه محمد روشن، چ3، مجلد دوم، البرز، تهران.
دانلپ، د.م (1382). تاریخ خزران از پیدایش تا انقراض، ترجمه محسن خادم، ققنوس، تهران.
رئیس¬نیا، رحیم (1379). آذربایجان در سیر تاریخ ایران، چ3، ج2، مبنا، تبریز.
طبری، محمد بن جریر (1352). تاریخ الرسل والملوک، ترجمه ابوالقاسم پاینده، ج5، بنیاد فرهنگ ایران، تهران.
(1380). کتاب مقدس (عهد عتیق)، ترجمه گروه مترجمین، اساطیر، تهران.
کستلر، آرتور (1361). ترجمه محمدعلی موحد، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی، تهران.
گردیزی، ابوسعید (1363). عبدالحی بن ضحاک ابن محمود، به تصحیح عبدالحی حبیبی، دنیای کتاب، تهران.
گروسه، رنه (1353). ترجمه عبدالحسین میکده، شرکت انتشار علمی و فرهنگی، تهران.
گومیلی‌یف، لف.ن (1382). کشف خزرستان، ترجمه ایرج کابلی، آگه، تهران.
مسعودی، علی بن حسین (1374). مروج‌الذهب، ترجمه ابوالقاسم پاینده، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران.
وامبری، آرمینیوس (1365). سیاحت درویشی دروغین در خانات آسیای میانه، ترجمه¬ فتحعلی خواجه نوریان، علمی و فرهنگی، تهران.
یعقوبی، ابن واضح (2536). تاریخ یعقوبی، ترجمه ابراهیم آیتی، مجلد دوم، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران.
KAFESOĞLU, İbrahim (1979). Türk Millî Kültürü, Ankara.

About varliq varliq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir