İkinci Dönem, Sayı: 2021: 25(3)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

VARLIQ İkinci Dönem, Sayı : 2021: 25(3)
Secound Period, Issue: 2021: 25(3)

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2021, 25(3): 7-8
Makale (PDF 902 KB)

Tanınmış Azərbaycan Alimlərinin Tədqiqatında Nizami İrsi

Pərvanə MƏMMƏDLİ

Varlıq 2021, 25(3) 9-19
Özet       Makale (PDF 1.25 MB)

Saray ve Han Çoban Folklorik Hikayesinde Kadınların Rolü

Feranek AGAYİ

Varlıq 2021, 25(3) 21-56
Özet       Makale (PDF 4.14 MB)

Sözcük Türlerinin Tasnifinde Kullanılan Ölçütler

Merve ERŞAHİN

Varlıq 2021, 25(3) 57-70
Özet       Makale (PDF 3.91 MB)

Miyandab’ın Üç Ayrı Şehre Bölünmesinin
Nedenlerine ve Sonuçlarına Bir Bakış

Milad BALESİNİ
Nevid EMENZADE

Varlıq 2021, 25(3) 71-92
Özet       Makale (PDF 3.85 MB)

Kaşkay Türlerinin Ölümle İlgili İnançlarında
Şamanizm İzleri

Venera MUSTAFAYEVA

Varlıq 2021, 25(3) 93-113
Özet       Makale (PDF 3.85 MB)

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir