İkinci Dönem, Sayı: 2021: 26(4)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

VARLIQ İkinci Dönem, Sayı : 2021: 26(4)
Secound Period, Issue: 2021: 26(4)

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2021, 26(4): 7-8
Makale (PDF 902 KB)

Şüubiyyә Hәrәkәtinin Ortaya Çıxışı vә Fikrî Tәmәllәri

Dr. Babәk ŞAHİD

Varlıq 2021, 26(4) 9-24
Özet       Makale (PDF 4 MB)

Azәrbaycan Sol Hәrәkәtindә Yeni Bir Baxış Açısı: Sol Tәmayüllü Türkçülәr

Cәlil YAQUBZADӘ

Varlıq 2021, 26(4) 25-57
Özet       Makale (PDF 4.14 MB)

Azәrbaycanlı Usta vә Memarların Anadolu Türk İncәsәnәtinә Qatğıları

Abbas ŞADMӘND

Varlıq 2021, 26(4) 59-78
Özet       Makale (PDF 5.1 MB)

Çağdaş Qaşqayı Әdәbiyyatında Qarabağ

İmad HӘZRӘTİ

Varlıq 2021, 26(4) 79-95
Özet       Makale (PDF 3.85 MB)

Devrim Sonrası Güney Azerbaycan Türklerine Yönelik Ekonomik ve Kültürel Propagandalar

Mehmet TEKDOĞAN

Varlıq 2021, 26(4) 97-113
Özet       Makale (PDF 3.53 MB)

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 23(1)

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About varliq varliq

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir