İkinci Dönem, Sayı: 2021: 24(2)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

İkinci Dönem, Sayı: 2021: 24(2)
Secound Period, Issue: 2021: 24(2)

SUNUŞ
M. Rıza HEYET
Varlıq 2021, 24(2): 7-8
Makale (PDF 590 KB)

Seyid Cemaleddin Esedabadi (Efgani) Düşüncesinde Dil ve Milliyet İlişkisi

Babek ŞAHİT

Varlıq 2021, 24(2) 9-22
Özet       Makale (PDF 1.25 MB)

Azerbaycan Solunun Edebî Dil ve Milli Edebiyatın Oluşumuna Katkısı

Celil YAKUPZADE

Varlıq 2021, 24(2) 23-66
Özet       Makale (PDF 1.416 MB)

Azerbaycan Edebiyatında Samed Behrengi’nin Sanatsal Kişiliği

Prof.Dr. Salidə ŞƏRİFOVA

Varlıq 2021, 24(2) 67-78
Özet       Makale (PDF 1.03 MB)

Bugünkü Afganistan’ında Türkmen Türkçesinin Durumu

Muhammed Beşir YAVER

Varlıq 2021, 24(2) 79-93
Özet       Makale (PDF 1.12 MB)

Kitap Tanıtımı: Arslan Mirzay’inin Edebi Yaratıcılığı

İmad HAZRETİ

Varlıq 2021, 24(2) 95-113
Özet       Makale (PDF 992 KB)

Logo

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir