İkinci Dönem, Sayı: 2018: 11(1)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

İkinci Dönem, Sayı: 2018: 11(1)
Secound Period, Issue: 2018: 11(1)

SUNUŞ

M. Rıza HEYET

Varlıq 2018, 11(1): 5-7
Makale (PDF 308 KB)

Hülagü Han

Dr. Eralp ALIŞIK

Varlıq 2018, 11(1) 9-22
Özet    Makale (PDF 529 KB)

Türk-Fars Dil İlişkileri: Farscada Yiyelik Eklerinin İşlenimi

Cihangir KARİNİ (KIZILÖZEN)

Varlıq 2018, 11(1) 23-37
Özet    Makale (PDF 672 KB)

Dil Hayatiyeti Açısından Kazan Tatar Türkçesinin Durumu

Akın LAÇİNER

Varlıq 2018, 11(1) 39-58
Özet    Makale (PDF 620 KB)

İran’da Türkmenlerin Toplumsal Hayatı, Geçimi, Nüfusu ve Yaşadığı Bölgeler

Hangeldi ONOK

Varlıq 2018, 11(1) 59-70
Özet    Makale (PDF 593 KB)

İki Ünlü Türk Şairi Hasta Kasım ve Tilimhan Örneklerinde Edebî Munazara ve Yer-Gök Savaşı

Ali Asgar CEMRASİ

Varlıq 2018, 11(1) 71-89
Özet    Makale (PDF 572 KB)

Muhammed Taki Sıdkî’nin Şahsî Koleksiyonu Hakkında

Doç. Dr. Sabuhi İBRAHİMOV

Varlıq 2018, 11(1)91-99
Özet    Makale (PDF 452 KB)

Hamid Nutki’nin Manzûmelerinde Tarihîlik ve Çağdaşlık

Prof. Dr. Esmira FUAD

Varlıq 2018, 11(1)101-107
Özet    Makale (PDF 452 KB)

Şiir

Türk Dünyası Edebiyatları

Şiir

Varlıq 2018, 11(1)109-110
Özet    Şiir (PDF 180 KB)

Tanıtım

Horasan Türklerinden Eşsiz Bir Eser: Temsîl ve Masal

Dr. M. Ömer KAZANCI

Varlıq 2018, 11(1)111-118
Özet    Tanıtım (PDF 369 KB)

Logo

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir