İkinci Dönem, Sayı: 2020: 19(1)

VARLIQ

Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Dil, Әdәbiyyat, Cәmiyyәt vә Mәdәniyyәt Araşdırmaları Dәrgisi
Journal of Language, Literature, Culture and Social Studies

İkinci Dönem, Sayı: 2020: 19(1)
Secound Period, Issue: 2020: 19(1)

SUNUŞ

M. Rıza HEYET

Varlıq 2020, 19(1):5-6
Özet       Makale (PDF 320 KB)

Hasan Demirçi’nin Ardından

Ali ŞAMİL

Varlıq 2020, 19(1)7-17
Özet       Makale (PDF 1.17 MB)

Dr. Cevat Heyet ve Dr. Zehtabi’nin Azerbaycan Etnogenezine İlişkin Görüşleri: Karşılaştırmalı İnceleme

Celil YAKUPZADE

Varlıq 2020, 19(1) 19-55
Özet       Makale (PDF 1.49 MB)

Çağdaş Güney Azerbaycan Şiirinde Lirik Psikologizm

Qendab ALİYEVA

Varlıq 2020, 19(1) 57-72
Özet       Makale (PDF 1.10 MB)

İran’da Kadınlar ve Tarih Genişliğinde Bir Mücadele

İbrahim RAMAZANİ

Varlıq 2020, 19(1) 73-88
Özet       Makale (PDF 1.61 MB)

Erdebil İlinde Sokak Kavga ve Çatışmalarının Nedenlerinin İncelenmesi

Milad BALESİNİ

2020, 19(1) 89-101
Özet       Makale (PDF 1.61 MB)

Logo

VARLIQ
Dil, Edebiyat, Toplum ve Kültür Araştırmaları Dergisi
Yazışma Adresi: Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Sıhhiye, Ankara
E-posta: varliq@varliq.org; varliqdergisi@gmail.com
Web: www.varliq.org
ISSN: 2149-7257

About admin

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir